Sjöblom Freij Tampere

Strängnäs Domkyrka

International competition

Strängnäs, Sweden